EDUCAR LES NOSTRES HABILITATS VISUALS NO NOMÉS ENS PERMETRÀ OBSERVAR, SINÓ TAMBÉ PODER INTERPRETAR ALLÒ OBERSVAT. EL CÀLCUL DE DISTÀNCIES, LA VISIÓ EN 3 DIMENSIONS O UNA LECTURA ORDENADA EN SÓN ALGUNES DE LES SEVES MANIFESTACIONS.

dilluns, 27 de juny de 2011

TERÀPIA VISUAL EN EL TRACTAMENT DELS PROBLEMES D'APRENENTATGE

Molts dels problemes d'aprenentatge són deguts a un desequilibri entre el SISTEMA
FOCAL o capacitat de moure els ulls correctament i el SISTEMA AMBIENT o influència de
l'entorn. Per això, en el tractament d’un problema d'aprenentatge es treballa sobre la base
de la INTEGRACIÓ SENSORIAL i PERCEPCIÓ VISUAL de les diferents habilitats que són:

- Discriminació Visual: capacitat d'apreciar i conèixer els trets distintius de diferents
figures. Els problemes en aquesta habilitat poden donar lloc a confusions de paraules     
similars, en les quals només canvia una lletra, com per exemple: bossa-bassa, mel-mil.
Tractament: treballem la “mínima diferència apreciable” amb qualsevol exercici o joc en   
el qual intervingui la percepció de forma, per exemple: “Blocs amb blocs o Parquetry       
Block” que conté diferents figures geomètriques de diferents mides, colors i gruixos que
anirem combinant per crear diferents formes en l’espai tridimensional.- Figura-Fons: es refereix a la identificació d'una mateixa paraula en diferents estils i
formes. Un problema de figura-fons pot donar dificultat per a localitzar una paraula
exacta en una frase o una frase exacta en un paràgraf.
Tractament: es realitzen exercicis o jocs en els quals sigui necessària la recerca d'una   
forma o dibuix, per exemple: set diferències, buscar figura amagada, joc de cartes          
“UNNO”.- Constància de forma: capacitat de reconèixer un mateix símbol independentment de
la seva orientació, forma i/o grandària. Quan es veu afectada aquesta habilitat ens
podem trobar amb problemes en el pas de lletra lligada a lletra d'impremta ja que
existeix una dificultat per a reconèixer el mateix símbol escrit de diferents maneres.
Tractament: es treballa bàsicament amb puzzles, “Tangram”, domino i “Mini-Arco
Concentració” en el qual s'han de relacionar dibuixos o figures amb característiques
comuns o contràries.


- Memòria visual i seqüencial: és la capacitat per a reconèixer i recordar una
seqüència de lletres, paraules o símbols en diferents contextes. Els problemes en
aquesta habilitat poden donar dificultats per ordenar lletres o lletrejar paraules.
Tractament: treballem amb exercicis que segueixin una sèrie o seqüència concreta de
formes o símbols i en els quals intervingui la memòria visual com “Identic” o “Natur
Memory”.


- Relacions Visuo-Espaials: es refereix a la relació entre la visó i l'espai
tridimensional. Els problemes en aquesta habilitat poden repercutir en la confusió o        
inversió de lletres com p-q o b-d            
Tractament: treballem amb exercicis que requereixin fer inversions o girs d'un                                    mateix objecte en l'espai com per exemple: “Geoboards”, en el que es construeixen            
o copien  diferents formes en diversos plans i posicions.


- Tancament Visual: és l'habilitat per a determinar la percepció final sense necessitat
de tenir tots els detalls presents. Quan hi ha problemes en aquesta habilitat s’acostuma
a tenir dificultat per entendre el que es llegeix o treure’n conclusions lògiques.
Tractament: realitzem exercicis de lectura tapant la meitat inferior del text, només          
deixant-li veure la meitat superior, figura incompleta, trencaclosques.


En conclusió, podem dir que per tal d’assolir un bon nivell en l’aprenentatge és necessari:

- integrar correctament les formes geomètriques bàsiques com són el quadrat, la rodona, el
rectangle, el triangle i el rombe, ja que contenen les mateixes línies que formen les lletres.

- saber interpretar el correcte significat de cadascuna d’elles per a una bona comprensió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada