EDUCAR LES NOSTRES HABILITATS VISUALS NO NOMÉS ENS PERMETRÀ OBSERVAR, SINÓ TAMBÉ PODER INTERPRETAR ALLÒ OBERSVAT. EL CÀLCUL DE DISTÀNCIES, LA VISIÓ EN 3 DIMENSIONS O UNA LECTURA ORDENADA EN SÓN ALGUNES DE LES SEVES MANIFESTACIONS.

divendres, 16 de setembre de 2011

NORMES DE PREVENCIÓ I HIGIENE VISUAL

Les següents normes o consells d’higiene visual ajuden a obtenir un millor rendiment i una menor fatiga visual. El seu objectiu és el de crear nous hàbits visuals que substitueixin els incorrectes.

POSTURALS

- Hem de tenir una bona postura a l' asseure' ns sense acostar-nos excessivament al paper i
mantenint la distància de lectura a uns 40 centímetres. Podem facilitar aquesta norma treballant
amb un faristol o plànol inclinat per mantenir una distància de treball correcta.

- Hem de tenir en compte l' altura i posició de la taula i de la cadira segons l' alçada de cada
persona.

- Hem de mantenir el cos en la postura adient de tal manera que els dos peus ens toquin a
terra per tal d’evitar inclinacions o acostaments excessius al paper.


- No és convenient que llegim o veiem la televisió estirats, així com tampoc veure-la massa a
prop.SEGUIMENTS VISUALS

- Hem d’evitar moure el cap d' un costat a l’ altre al llegir i intentar moure únicament els ulls.


- Hem d’evitar seguir un text amb el llapis o amb el dit per tal  d' agilitzar els moviments
sacàdics que es realitzen durant la lectura i obtenir així un nivell i una velocitat lectora
correctes.

IL·LUMINACIO

- Hem d’evitar veure la televisió amb la llum apagada pels enlluernaments.

- Hem de mantenir una il·luminació uniforme evitant llum focalitzada en el plànol de treball per
tal que la visió perifèrica es mantingui activada.


FATIGA VISUAL I CONCENTRACIÓ

- Si és possible, hem de situar la taula de treball enfront d' una finestra o espai obert de tal
manera que ens sigui fàcil relaxar la vista cada cert temps.

- Hem de mantenir la zona de treball ordenada i lliure d’objectes per tal de facilitar la
concentració.

- Hem d’evitar que els cabells ens puguin obstruir o disminuir la visió perifèrica.

- Hem d’evitar agafar el llapis per la punta per tal de poder veure el que escribim en tot
moment.


- Si es treballa amb ordinador hem de mantenir la pantalla lleugerament per sota el nivell dels
ulls, mai per sobre ja que es requereix un major esforç en aquesta posició.


- En ambients amb forts aires acondicionats i/o calefaccions on es realitza un treball prolongat
en visió propera augmenta la sensació de sequedat ocular requerint així un major parpalleig
que ens pot donar problemes de concentració i fatiga visual.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada