EDUCAR LES NOSTRES HABILITATS VISUALS NO NOMÉS ENS PERMETRÀ OBSERVAR, SINÓ TAMBÉ PODER INTERPRETAR ALLÒ OBERSVAT. EL CÀLCUL DE DISTÀNCIES, LA VISIÓ EN 3 DIMENSIONS O UNA LECTURA ORDENADA EN SÓN ALGUNES DE LES SEVES MANIFESTACIONS.

divendres, 16 de setembre de 2011

NORMES DE PREVENCIÓ I HIGIENE VISUAL

Les següents normes o consells d’higiene visual ajuden a obtenir un millor rendiment i una menor fatiga visual. El seu objectiu és el de crear nous hàbits visuals que substitueixin els incorrectes.

POSTURALS

- Hem de tenir una bona postura a l' asseure' ns sense acostar-nos excessivament al paper i
mantenint la distància de lectura a uns 40 centímetres. Podem facilitar aquesta norma treballant
amb un faristol o plànol inclinat per mantenir una distància de treball correcta.

- Hem de tenir en compte l' altura i posició de la taula i de la cadira segons l' alçada de cada
persona.

- Hem de mantenir el cos en la postura adient de tal manera que els dos peus ens toquin a
terra per tal d’evitar inclinacions o acostaments excessius al paper.


- No és convenient que llegim o veiem la televisió estirats, així com tampoc veure-la massa a
prop.SEGUIMENTS VISUALS

- Hem d’evitar moure el cap d' un costat a l’ altre al llegir i intentar moure únicament els ulls.


- Hem d’evitar seguir un text amb el llapis o amb el dit per tal  d' agilitzar els moviments
sacàdics que es realitzen durant la lectura i obtenir així un nivell i una velocitat lectora
correctes.

IL·LUMINACIO

- Hem d’evitar veure la televisió amb la llum apagada pels enlluernaments.

- Hem de mantenir una il·luminació uniforme evitant llum focalitzada en el plànol de treball per
tal que la visió perifèrica es mantingui activada.


FATIGA VISUAL I CONCENTRACIÓ

- Si és possible, hem de situar la taula de treball enfront d' una finestra o espai obert de tal
manera que ens sigui fàcil relaxar la vista cada cert temps.

- Hem de mantenir la zona de treball ordenada i lliure d’objectes per tal de facilitar la
concentració.

- Hem d’evitar que els cabells ens puguin obstruir o disminuir la visió perifèrica.

- Hem d’evitar agafar el llapis per la punta per tal de poder veure el que escribim en tot
moment.


- Si es treballa amb ordinador hem de mantenir la pantalla lleugerament per sota el nivell dels
ulls, mai per sobre ja que es requereix un major esforç en aquesta posició.


- En ambients amb forts aires acondicionats i/o calefaccions on es realitza un treball prolongat
en visió propera augmenta la sensació de sequedat ocular requerint així un major parpalleig
que ens pot donar problemes de concentració i fatiga visual.


dilluns, 27 de juny de 2011

TERÀPIA VISUAL EN EL TRACTAMENT DELS PROBLEMES D'APRENENTATGE

Molts dels problemes d'aprenentatge són deguts a un desequilibri entre el SISTEMA
FOCAL o capacitat de moure els ulls correctament i el SISTEMA AMBIENT o influència de
l'entorn. Per això, en el tractament d’un problema d'aprenentatge es treballa sobre la base
de la INTEGRACIÓ SENSORIAL i PERCEPCIÓ VISUAL de les diferents habilitats que són:

- Discriminació Visual: capacitat d'apreciar i conèixer els trets distintius de diferents
figures. Els problemes en aquesta habilitat poden donar lloc a confusions de paraules     
similars, en les quals només canvia una lletra, com per exemple: bossa-bassa, mel-mil.
Tractament: treballem la “mínima diferència apreciable” amb qualsevol exercici o joc en   
el qual intervingui la percepció de forma, per exemple: “Blocs amb blocs o Parquetry       
Block” que conté diferents figures geomètriques de diferents mides, colors i gruixos que
anirem combinant per crear diferents formes en l’espai tridimensional.- Figura-Fons: es refereix a la identificació d'una mateixa paraula en diferents estils i
formes. Un problema de figura-fons pot donar dificultat per a localitzar una paraula
exacta en una frase o una frase exacta en un paràgraf.
Tractament: es realitzen exercicis o jocs en els quals sigui necessària la recerca d'una   
forma o dibuix, per exemple: set diferències, buscar figura amagada, joc de cartes          
“UNNO”.- Constància de forma: capacitat de reconèixer un mateix símbol independentment de
la seva orientació, forma i/o grandària. Quan es veu afectada aquesta habilitat ens
podem trobar amb problemes en el pas de lletra lligada a lletra d'impremta ja que
existeix una dificultat per a reconèixer el mateix símbol escrit de diferents maneres.
Tractament: es treballa bàsicament amb puzzles, “Tangram”, domino i “Mini-Arco
Concentració” en el qual s'han de relacionar dibuixos o figures amb característiques
comuns o contràries.


- Memòria visual i seqüencial: és la capacitat per a reconèixer i recordar una
seqüència de lletres, paraules o símbols en diferents contextes. Els problemes en
aquesta habilitat poden donar dificultats per ordenar lletres o lletrejar paraules.
Tractament: treballem amb exercicis que segueixin una sèrie o seqüència concreta de
formes o símbols i en els quals intervingui la memòria visual com “Identic” o “Natur
Memory”.


- Relacions Visuo-Espaials: es refereix a la relació entre la visó i l'espai
tridimensional. Els problemes en aquesta habilitat poden repercutir en la confusió o        
inversió de lletres com p-q o b-d            
Tractament: treballem amb exercicis que requereixin fer inversions o girs d'un                                    mateix objecte en l'espai com per exemple: “Geoboards”, en el que es construeixen            
o copien  diferents formes en diversos plans i posicions.


- Tancament Visual: és l'habilitat per a determinar la percepció final sense necessitat
de tenir tots els detalls presents. Quan hi ha problemes en aquesta habilitat s’acostuma
a tenir dificultat per entendre el que es llegeix o treure’n conclusions lògiques.
Tractament: realitzem exercicis de lectura tapant la meitat inferior del text, només          
deixant-li veure la meitat superior, figura incompleta, trencaclosques.


En conclusió, podem dir que per tal d’assolir un bon nivell en l’aprenentatge és necessari:

- integrar correctament les formes geomètriques bàsiques com són el quadrat, la rodona, el
rectangle, el triangle i el rombe, ja que contenen les mateixes línies que formen les lletres.

- saber interpretar el correcte significat de cadascuna d’elles per a una bona comprensió.

divendres, 18 de febrer de 2011

ELS NENS I LA VISIÓ

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT:

En la població escolar existeixen tres problemes visuals bàsics que es poden donar de manera conjunta o per separat:

Problema acomodatiu:

L’acomodació és una acció involuntària que ens permet enfocar els objectes que volem veure a diferents distàncies.

Un problema acomodatiu ens pot donar dificultats per veure amb nitidesa quan passem de mirar de lluny a prop, o a l’inrevés. Per exemple, al mirar de la pissarra al paper o del llibre a la televisió.

En aquest cas els nostres ulls necessiten automatitzar de manera ràpida i precisa la seva acomodació visual.

La queixa principal que ens trobem és la sensació que es “cansa” la vista pel sobreesforç fet en l’enfoc.

Problema de visió binocular:

La visió binocular és la capacitat de coordinació d’ambdós ulls quan s’utilitzen a la vegada. D’aquesta manera se superposen les 2 imatges i som capaços de percebre la sensació de relleu o de les 3 dimensions.

Ens podem trobar amb dificultats de concentració o d’atenció a l’hora de realitzar feines en visió propera.

Aquest fet donaria lloc a un cansament al llegir o a l’escriure, reduint així l’estona dedicada a aquestes tasques.

Problemes d’aprenentatge:

L’aprenentatge és l’adquisició d’uns coneixements en la qual intervé la lectura,
l’escriptura, la comprensió i les habilitats amb les que es realitzen aquests treballs.

Davant un baix rendiment escolar hem de descartar qualsevol problema visual que hi pugui estar relacionat.

Així doncs, no només és necessari veure clar el que llegim sinó que també ho hem d’entendre, tot evitant que aquests problemes puguin repercutir en un dèficit o desordre d’atenció.


Qualsevol d’aquests problemes visuals que posteriorment repercuteixi en algun dels problemes anomenats pot ser tractat amb un programa de TERÀPIA VISUAL PERSONALITZAT.

Les teràpies visuals són un seguit d’exercicis per a millorar la qualitat i l’eficàcia de la visió.Un dels exercicis que podem realitzar en la consulta optomètrica és el Tangram amb el que treballem concentració, atenció, constància de forma, motricitat ull-mà…

Aquests tractaments requereixen la col.laboració tant del nen com dels pares i el seguiment tant del’escola com de qualsevol tractament logopèdic o psicopedagog.que s’estigui realitzant en el moment. El temps total de durada acostuma a ser la meitat d’un curs escolar com a màxim, amb consultes a gabinet optomètric setmanalment i treball diari i constant a casa. En aquest període el nen haurà après a realitzar uns moviments oculars correctes per adquirir un bon nivell escolar.