EDUCAR LES NOSTRES HABILITATS VISUALS NO NOMÉS ENS PERMETRÀ OBSERVAR, SINÓ TAMBÉ PODER INTERPRETAR ALLÒ OBERSVAT. EL CÀLCUL DE DISTÀNCIES, LA VISIÓ EN 3 DIMENSIONS O UNA LECTURA ORDENADA EN SÓN ALGUNES DE LES SEVES MANIFESTACIONS.

divendres, 18 de febrer de 2011

ELS NENS I LA VISIÓ

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT:

En la població escolar existeixen tres problemes visuals bàsics que es poden donar de manera conjunta o per separat:

Problema acomodatiu:

L’acomodació és una acció involuntària que ens permet enfocar els objectes que volem veure a diferents distàncies.

Un problema acomodatiu ens pot donar dificultats per veure amb nitidesa quan passem de mirar de lluny a prop, o a l’inrevés. Per exemple, al mirar de la pissarra al paper o del llibre a la televisió.

En aquest cas els nostres ulls necessiten automatitzar de manera ràpida i precisa la seva acomodació visual.

La queixa principal que ens trobem és la sensació que es “cansa” la vista pel sobreesforç fet en l’enfoc.

Problema de visió binocular:

La visió binocular és la capacitat de coordinació d’ambdós ulls quan s’utilitzen a la vegada. D’aquesta manera se superposen les 2 imatges i som capaços de percebre la sensació de relleu o de les 3 dimensions.

Ens podem trobar amb dificultats de concentració o d’atenció a l’hora de realitzar feines en visió propera.

Aquest fet donaria lloc a un cansament al llegir o a l’escriure, reduint així l’estona dedicada a aquestes tasques.

Problemes d’aprenentatge:

L’aprenentatge és l’adquisició d’uns coneixements en la qual intervé la lectura,
l’escriptura, la comprensió i les habilitats amb les que es realitzen aquests treballs.

Davant un baix rendiment escolar hem de descartar qualsevol problema visual que hi pugui estar relacionat.

Així doncs, no només és necessari veure clar el que llegim sinó que també ho hem d’entendre, tot evitant que aquests problemes puguin repercutir en un dèficit o desordre d’atenció.


Qualsevol d’aquests problemes visuals que posteriorment repercuteixi en algun dels problemes anomenats pot ser tractat amb un programa de TERÀPIA VISUAL PERSONALITZAT.

Les teràpies visuals són un seguit d’exercicis per a millorar la qualitat i l’eficàcia de la visió.Un dels exercicis que podem realitzar en la consulta optomètrica és el Tangram amb el que treballem concentració, atenció, constància de forma, motricitat ull-mà…

Aquests tractaments requereixen la col.laboració tant del nen com dels pares i el seguiment tant del’escola com de qualsevol tractament logopèdic o psicopedagog.que s’estigui realitzant en el moment. El temps total de durada acostuma a ser la meitat d’un curs escolar com a màxim, amb consultes a gabinet optomètric setmanalment i treball diari i constant a casa. En aquest període el nen haurà après a realitzar uns moviments oculars correctes per adquirir un bon nivell escolar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada